Menu
Menu
Filter
Your Cart

Hwa Bao Tang

Ingredients: Chuan Xiong, Tao Ren, Dan Pi, Chi Shao, Wu Yao, Yan Hu Suo, Dang Gui, Gan Cao, Hong Hua, Xiang Fu, Zhi Qiao...
$8.75
Ex Tax:$8.75
Geng Nian An Wan Serving Size: 8 Pills Servings per container: 25 No Pharmaceuticals, sugars or dyes   *This statement has not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, or prevent any disease...
$8.75
Ex Tax:$8.75
Ingredients: Qian Cao, Pu Huang, San Qi, Di Yu, Huang Qin, Di Huang, Xian He Cao, Dang Shen, Bai Shao Yao, Gan Cao...
$8.75
Ex Tax:$8.75
Gu Zhi Shu Song Wan Serving Size: 8 pills Servings per container: 25 No pharmaceuticals, sugars, or dyes. *This statement has not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease...
$8.75
Ex Tax:$8.75
Actions: Gui Fu Di Huang Wan. Tonifying the kidney yang pills. Effective in warming and tonifying the kidney-yang, as well as for relieving lassitude and cold feeling in the loins, knees, bulged limbs, dysuria, phlegm-retention syndrome and coughing.* NOTE: This statement has not been evaluated ..
$8.75
Ex Tax:$8.75
Ingredients: Ramulus Cinnamomi, Poria, Cortex Moutan, Radix Paeoniae Rubra, Semen Persicae..
$8.75
Ex Tax:$8.75
gui zhi shao yao zhi mu wan..
$8.75
Ex Tax:$8.75
Add to Cart
Ingredients:Shu Di Huang, Shan Yao, Niu Xi, Gou Qi Zi, Shan Zhu Yu, Fu Ling, Du Zhong, Yuan Zhi, Ba Ji Tian, Wu Wei Zi, Xiao Hui Xiang, Shi Chang Pu, Da Zao...
$8.75
Ex Tax:$8.75
Ingredients:Huang Qi, Gui Zhi, Shao Yao, Sheng Jiang, Da Zao...
$8.75
Ex Tax:$8.75
Showing 37 to 48 of 178 (15 Pages)
Filter Products